Hírek

 

 

Álláshirdetés

Álláshirdetés

 

 


 

Óvodai beiratkozás 2022/2023

 

Beiratkozás

 

 


 

Könyvajánló

Alapítványunk mesekönyve

megvásárolható

Ára: 3.000Ft

Támogassa Alapítványunkat adója 1%-ával!

Veszprémi Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Adószám: 18929098-1-19

8200 Veszprém Szent I.u.12.

A Waldorf – óvodapedagógiáról

 

Óvodánk nevelési programja megfelel a Waldorf pedagógia elveinek, melyet Rudolf Steiner a múlt század elején dolgozott ki. A filozófiai hátteret adó ANTROPOZÓFIA emberismeretre vonatkozó bölcsességet jelent. Tehát a gyermek fejlődését ismerő, életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségleteit felismerő óvodapedagógusok biztosítják a gyermekek egészséges fejlődését.

A gyermekekre úgy tekintünk, mint transzcendens eredetű individum. E szerint segítjük az egyén erőinek legteljesebb kibontakoztatását a saját és a többi ember javára. Célunk, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg kreatív emberré váljon.

Rudolf Steiner szerint minden nevelés önnevelés, ezért mi is folyamatosan fejlesztjük, képezzük önmagunkat egyénileg és konferencia munkában is. A gyermekeknek ez a hozzáállás követendő példaként méltó lehet.

Olyan világot teremtünk, amelyben megtapasztalhatja a világban lévő jót. Ennek érdekében érzékszerveivel átélhető illatokkal, természetes anyagokkal vesszük körül őket.

Tevékenységek által adunk lehetőséget arra, hogy érzékszervei által tapasztalhassa meg az állandóan változó világot. Ezen az úton fedezi majd fel az állandóságot és rendszert. A jót és a rosszat, az értékest és értéktelent, így lesz képes megkülönböztetni egymástól.

Óvodánk épít a gyermekek önkéntelen figyelmére és spontán utánzására.

Nagy gondot fordítunk a szabad játéktevékenységek biztosítására, mely elősegíti a fantázia fejlődését.